Fundusze europejskie

Głównym celem projektu jest:  promocja marki przedsiębiorstwa Pałac na Wodzie na rynku międzynarodowym.

Cele szczegółowe projektu:
  pokrywają się z przedmiotem Projektu i jego elementami opisanymi poniżej.

Przedmiotem projektu jest:

1. Pozyskanie nowych zagranicznych Klientów, co pozwoli wzrost wartości eksportu.
2. promowanie marki Wnioskodawcy, która stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.
3. Rozwój działalności eksportowej i podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynkach międzynarodowych.
4. Poprawa stanu zdrowia przy wykorzystaniu pozytywnych cech wód geotermalnych.
5. Realizacja działań zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w celu uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu poprzez:

– zakup zindywidualizowanego elementu zabudowy
– zakup usługi doradczej
– udział w targach MITT, Moskwa, Rosja, marzec 2018 i marzec 2019
– udział w targach Reiselivsmessen; Oslo; Norwegia; styczeń 2018 i styczeń 2019
– udział w targach WTM World Travel Market; Londyn; listopad 2017 oraz 2018
– udział w targach ITB Internationale Tourismus – Borse, Berlin, Niemcy marzec 2018 i 2019
– organizacja indywidualnych misji gospodarczych – Rosja i Norwegia
– działania informacyjno – promocyjne projektu

Planowane efekty:

Rozpoznawalność marki Pałac na Wodzie oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.
Rozwój działalności eksportowej i podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym.

Projekt umożliwi Wnioskodawcy:

1. Zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych.
2.Zwiększenie  przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 573 393, 00 zł.

Wartość dofinansowania: 393 825, 00 zł.

Przetargi dotyczące niniejszego projektu.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Infrastruktura i Środowisko

„Realizacja zadań branżowego programu promocji szansą na wzrost rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym”
w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Główny cel projektu: rozpoznawalność firmy na rynku międzynarodowym.
Beneficjent: Pałac na Wodzie sp. z o.o.
Wysokość dofinansowania: 393 825, 00 zł

www.mapadotacji.gov.pl