Pałac na Wodzie Staniszów 23 58-500 Jelenia Góra

Fundusze Europejskie

Realizacja zadań branżowego programu promocji szansą na wzrost rozpoznawalności Pałacu na Wodzie na rynku międzynarodowym

GoToBrand 2018 – tytuł projektu: „Realizacja zadań branżowego programu promocji szansą na wzrost rozpoznawalności Pałacu na Wodzie na rynku międzynarodowym.”

Głównym celem projektu jest: promocja marki przedsiębiorstwa Pałac na Wodzie na rynku międzynarodowym.

Przedmiotem projektu jest:
1. Pozyskanie nowych zagranicznych Klientów, co pozwoli na wzrost wartości eksportu.
2. Promowanie marki Wnioskodawcy, która stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.
3. Rozwój działalności eksportowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych
4. Poprawa stanu zdrowia przy wykorzystaniu pozytywnych cech wód geotermalnych.
5. Realizacja działań zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w celu uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu poprzez:

– zakup usługi doradczej
– udział w targach KIHE Healthcare exhibition Alma Ata – Kazachstan – II kw 2019
– udział w targach Senior Massan Stockholm – IV kw 2019
– udział w targach ATM Arabian Travel Market – Dubaj – II kw 2019
– udział w targach World Medical Tourism Orlando – USA – IV kw 2018
– organizacja indywidualnej misji gospodarczej – USA
– działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zakup panelu marki polskiej gospodarki

Planowane efekty:

Wzrost rozpoznawalność marki Pałacu na Wodzie oraz promowanie marki Polskiej Gospodarki, rozwój działalności eksportowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. Projekt umożliwi Wnioskodawcy:
1. Zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych.
2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 349 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 262 275,00 zł

Fundusze europejskie - promocja marki przedsiębiorstwa Pałac na Wodzie na rynku międzynarodowym.

Fundusze europejskie

Głównym celem projektu jest: promocja marki przedsiębiorstwa Pałac na Wodzie na rynku międzynarodowym.

Cele szczegółowe projektu: pokrywają się z przedmiotem Projektu i jego elementami opisanymi poniżej.

Przedmiotem projektu jest:
1. Pozyskanie nowych zagranicznych Klientów, co pozwoli na wzrost wartości eksportu.
2. Promowanie marki Wnioskodawcy, która stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.
3. Rozwój działalności eksportowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych
4. Poprawa stanu zdrowia przy wykorzystaniu pozytywnych cech wód geotermalnych.
5. Realizacja działań zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w celu uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu poprzez:
– zakup zindywidualizowanego elementu zabudowy
– zakup usługi doradczej
– udział w targach MITT, Moskwa, Rosja, marzec 2018 i marzec 2019
– udział w targach Reiselivsmessen, Oslo, Norwegia, styczeń 2018 i styczeń 2019
– udział w targach WTM World Travel Market, Londyn, listopad 2017 oraz 2018
– udział w targach ITB Internationale Tourismus – Borse, Berlin, Niemcy, marzec 2018 i 2019
– organizacja indywidualnych misji gospodarczych – Rosja i Norwegia
– działania informacyjno – promocyjne projektu

Planowane efekty:
Rozpoznawalność marki pałac na Wodzie oraz promowanie marki Polskiej Gospodarki, rozwój działalności eksportowej i podniesienie pozycji konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym.
Projekt umożliwi Wnioskodawcy:
1. Zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych.
2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 573 393,00zł
Wartość dofinansowania: 393 825,00zł

——-

Przetargi dotyczące niniejszego projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy, który kompleksowo zorganizuje indywidualne misje gospodarcze.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego
dnia 16.04.2018
Termin składania ofert
do dnia 22.04.2018 do godziny 23:59

Zapytanie ofertowe: 0_Zapytanie_ofertowe_Indywidualna misja gospodarcza

Załącznik do zapytania ofertowego: 00_Załącznik 1 Formularz ofertowy_Indywidualna misja gospodarcza

Logo Unii Europejskiej

Unia Europejska