palacnawodzie.pl

Blog wielotematyczny o budownictwie i lifestyle'u

Dom

Dofinansowanie do pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w 2023 roku – Lista aktualnych dotacji

Dofinansowanie do pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w 2023 roku – Lista aktualnych dotacji

Rosnące ceny gazu oraz innych surowców skłaniają coraz częściej Polaków do szukania alternatywnych źródeł ogrzewania. Jednym z nich jest mająca ogromną ilość zalet pompa ciepła, która cieszy się w ostatnich latach szczególną popularnością. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na pompę ciepła, którą warto połączyć z panelami fotowoltaicznymi, również objętymi wieloma dofinansowaniami.

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu Czyste Powietrze

Jednym z najdłużej działających (od września 2018 roku) jest program Czyste Powietrze, z budżetem wynoszącym 103 mld zł, który ma być realizowany do 2029 roku. W ramach tego programu można otrzymać dotacje:

na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku;

do wymiany starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła.

Wprowadzone w maju 2020 r. zmiany w programie Czyste Powietrze wpłynęły na wyraźnie zwiększone zainteresowanie pompami ciepła, ponieważ zmiany te ułatwiły ubieganie się o dofinansowanie, skróciły rozpatrywanie wniosków, a także znacznie uprościły procedurę składania wniosków. Ponadto zmiany te umożliwiły zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami, co zmniejszyło trudności występujące podczas weryfikacji wniosku. Dodatkowo program Czyste Powietrze można łączyć z programami gminnymi, takimi jak Stop Smog oraz z ulgą termomodernizacyjną.

W 2022 r. nastąpiły znaczny wzrost w ilości składanych wniosków, co spowodowane było przede wszystkim ogłoszeniem pakietu REPowerEU, który zakłada szybkie odejście od stosowania paliw kopalnych w budynkach, a także zwiększeniem w lipcu 2022 r. wsparcia finansowego dla pomp ciepła.

W dniu 3 stycznia 2022 r. uruchomiona została nowa, zmieniona wersja programu Czyste Powietrze, którego nowe warunki obejmują:

  • ponad dwukrotne zwiększenie poziomów dofinansowania przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynku;
  • podwyższenie kwot dotacji na poszczególne usługi oraz źródła ciepła ze szczególnym promowaniem najbardziej efektywnych energetycznie (w tym pomp ciepła);
  • umożliwienie złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie;
  • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku;
  • ścieżkę bankową programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku;
  • uproszczenie zasad obsługi oraz rozliczeń;
  • eliminację możliwości dofinansowania z „Czystego Powietrza” kotłów na biomasę drzewną;
  • wzrost progu dochodowego.

Dodatkowo, beneficjenci podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania, będą mogli ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, a więc jeszcze przed podjęciem właściwych prac związanych z remontem.

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie stanowi uzupełnienie programu Czyste Powietrze, jednakże w przeciwieństwie do programu Ciepłe Powietrze, który dedykowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, ten program dedykowany jest posiadaczom domów wielorodzinnych.

Budżet programu Ciepłe Mieszkanie wynosi 1,4 mld złotych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dotacji na pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pelet, ogrzewanie elektryczne, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację ogrzewania centralnego, instalację ciepłej wody użytkowej, podłączenie mieszkania do efektywnego źródła ciepła, stolarkę okienną i drzwiową oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie do wymienionych instalacji i przedsięwzięć rozdzielane jest pomiędzy gminy, które decydują o ich przydziale docelowym beneficjentom. Maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od stopnia zanieczyszczenia powietrza w danej gminie oraz wysokości dochodów beneficjenta.

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło dedykowany jest pompom ciepła. Jego podstawowym założeniem jest wsparcie energetyki prosumenckiej, poprzez dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła. Dopłaty do pomp ciepła dotyczą urządzeń powietrznych i gruntowych, a więc najpopularniejszych jej rodzajów.

Warunkiem koniecznym do uzyskania tej dotacji jest brak wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie nieruchomości lub brak zawiadomienia o zakończeniu budowy w dniu składania wniosku o dotację. Prawo do składania wniosku w programie Moje Ciepło posiadają osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami danej nieruchomości.

Dotacje do pomp ciepła, które możecie zakupić na Esoleo.pl, przyznawane są również osobom, które realizują projekt nowego domu, o podwyższonym standardzie energetycznym, czyli gospodarstwom, których roczne zużycie energii elektrycznej nie przekracza 55 kWh. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny dopłata do pompy ciepła 2023 może być równa nawet 45% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła z programu Mój Prąd

Program „Mój Prąd” to rządowy program dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w Polsce. Celem programu jest promocja odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej budynków.

Fotowoltaika w województwie Małopolskim to technologia pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jest ona objęta programem dotacji rządowych. Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest przeznaczone dla osób fizycznych, które chcą zamontować na swoim budynku instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych i jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej.

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” jest przeznaczone dla osób fizycznych, które chcą zamontować na swoim budynku pompę ciepła o mocy do 20 kW. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych i jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej.

Aby skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd” należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, instalacja musi spełniać wymagania techniczne określone w programie oraz musi być montowana przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego odpowiednie certyfikaty.

W skrócie, program „Mój Prąd” to rządowy program dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w Polsce, udzielane jest do 45% kosztów kwalifikowanych dla fotowoltaiki i do 50% dla pomp ciepła, warunkiem jest spełnienie wymagań technicznych oraz montaż przez wykwalifikowanego instalatora. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej.

Program „Mój Prąd” to doskonała okazja dla osób, które chcą zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku oraz ograniczyć emisję CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła. Dzięki dofinansowaniu z programu, koszt zakupu i montażu tych urządzeń jest znacznie niższy, co pozwala na szybsze zwrot inwestycji.

Regionalne dofinansowania pompy ciepła i fotowoltaiki

Wymienione programy to programy ogólnokrajowe, oprócz nich regularnie pojawiają się projekty lokalne, finansowane z budżetu samorządowego. Programy te dotyczą zarówno dotacji na pompy ciepła, jak i dofinansowań do budowy instalacji fotowoltaicznych, w tym głównie mikroinstalacji przeznaczonych na użytek prywatny.

 

Osoby fizyczne ubogie energetyczne zamieszkałe w regionach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa mogą się ubiegać o dotacje na zakup i montaż pompy ciepłe oraz fotowoltaiki w ramach programu Stop Smog. Natomiast rolnicy mogą skorzystać z programu Agroenergia, w ramach którego mogą oni uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW oraz pokrycie części kosztów instalacji systemu fotowoltaicznego. Istnieją również specjalne programy dofinansowania dla przedsiębiorstw.

 

Udostępnij