palacnawodzie.pl

Blog wielotematyczny o budownictwie i lifestyle'u

Budownictwo

Jak wybrać wykonawcę do wykonania, modernizacji lub remontu instalacji technologicznej dla przemysłu.

Jak wybrać wykonawcę do wykonania, modernizacji lub remontu instalacji technologicznej dla przemysłu.

Rozbudowa, modernizacja lub remont instalacji technologicznych dla przemysłu wiąże się z koniecznością przemyślenia i dopracowania wielu czynników, takich jak projekt, technologia wykonania, odpowiedni dobór materiałów oraz profesjonalne wykonawstwo. W przemyśle, gdzie każda instalacja technologiczna musi być starannie wykonana, funkcjonalna i dostosowana do z góry określonych potrzeb, czynniki te stanowią system naczyń połączonych, w których wybór firmy wykonawczej stanowi o sukcesie realizacji.

Na czym polega realizacja inwestycji, modernizacji i remontów w instalacjach technologicznych dla przemysłu

Kompleksowe wykonawstwo prac przy realizacji inwestycji, modernizacji lub remontu wiąże się z posiadanym zapleczem projektowym, logistycznym, a także szeroko pojętym zapleczem technologicznym. Obejmuje ono uprawniony nadzór spawalniczy, certyfikowanych spawaczy, technologie spawania, tzw. WPQR-y oraz – w przypadku elementów ciśnieniowych – uprawnienia UDT dla modernizacji, napraw i wytwarzania. Uzupełnieniem musi być doświadczenie i tzw. know-how, pozwalające na szybką i skuteczną realizację prac, często w warunkach szybkiego przestoju instalacji lub presji czasu. Jest to szczególnie widoczne na instalacjach technologicznych starszego typu, których awarie mogą zaskoczyć zarówno zlecającego, jak i wykonawcę. Dlatego planując unowocześnienie lub remont instalacji przemysłowej, należy wziąć pod uwagę nie tylko cenę, jaką oferuje wykonawca, ale również wymagania jakościowe oraz posiadane decyzje i uprawnienia.

Spawanie jako podstawowa metoda wykonania

Jedną z podstawowych technologii wykonania na technologicznych instalacjach przemysłowych jest spawanie. To stałe połączenie stosowane jest praktycznie na wszystkich elementach metalowych, od podestów i barierek zaczynając, a na rurociągach i zbiornikach ciśnieniowych kończąc. Prawidłowo wykonane połączenie spawane na instalacji przemysłowej powinno być poprzedzone opracowaniem technologii wykonania, udokumentowane w trakcie prac, a na wyznaczonych, newralgicznych odcinkach – przeprowadzone powinny zostać badania nieniszczące.

Dokumentacja

Sposób dokumentowania jest uzależniony od zakresu i rodzaju instalacji. Dla prostych instalacji wystarczające jest podpisanie protokołu odbioru lub innego dokumentu, uzgodnionego pomiędzy zlecającym a wykonawcą. Niektóre remonty, np. zbiorników ciśnieniowych, wymagają opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, jakościowej, przeprowadzenia badań oraz wystawienia deklaracji zgodności.

Pomoc i doradztwo

Przedsiębiorstwa, które eksploatują instalacje technologiczne dla przemysłu, nierzadko nie są świadome, w jaki sposób należy przeprowadzić modernizację lub remont posiadanych zasobów. Warto wówczas skorzystać z profesjonalnego doradztwa, które oferują niektóre firmy posiadające doświadczenie, jak na przykład https://www.eurospaw.com.pl/. Firma ta oferuje nie tylko wykonawstwo i remonty instalacji technologicznych w przemyśle, ale również zapewnia pomoc i doradztwo swoim klientom.

 

Udostępnij