palacnawodzie.pl

Blog wielotematyczny o budownictwie i lifestyle'u

BudownictwoDom

Dlaczego warto wykorzystywać najnowsze technologie budowlane?

Dlaczego warto wykorzystywać najnowsze technologie budowlane?

Budynki funkcjonalne, a także użyteczności publicznej często nie są budowane zgodnie z najnowszymi technologiami budownictwa. Zasoby finansowe, złożoność, koordynacja, a także aspekty odpowiedzialności to wiele powodów, dla których inteligentne podejścia nie znajdują zastosowania w praktyce.
Dlaczego warto wykorzystywać nowoczesne materiały? Maja one zazwyczaj doskonałe parametry użytkowe, są niezawodne, przyjazne dla środowiska i bardzo trwałe.
Nawet przy zastosowaniu tradycyjnych technologii budowlanych można zastosować najnowsze technologie budowlane.

Cyfrowa technika budowlana — temat przyszłości

W przyszłości cyfryzacja i automatyzacja otworzą przed nami wiele możliwości indywidualnego kształtowania własnego życia. Inteligentne budynki są w stanie dostosować komfort i bezpieczeństwo do poszczególnych etapów naszego życia. W ten sposób możemy wnieść swój bardzo osobisty wkład w ochronę klimatu. Cele ochrony klimatu i cele redukcji CO2 można osiągnąć tylko wtedy, gdy efektywność energetyczna — w szczególności w budynkach — zostanie dodatkowo zwiększona.

Inteligentne budownictwo – zalety

Koncepcje inteligentnych budynków wspierają nas bezpieczeństwem, komfortem i efektywnością energetyczną.
Niezbędne jest również bezpieczne zasilanie. Ciągła cyfryzacja naszego życia wymaga dostępu do energii. Energia elektryczna zyskuje coraz większe znaczenie w ogólnym miksie energetycznym.

Dla sektora energetycznego, ale także dla handlu wzdłuż łańcucha wartości i klienta końcowego, transformacja energetyczna oznacza transformację technologiczną i kulturową – będziemy wytwarzać energię elektryczną sami lub w regionie i zużywać jak najwięcej energii sami. Niebezpieczeństwo blackoutu jest realne, a dzięki systemowi fotowoltaicznemu i magazynowi lub większemu systemowi w regionie możemy złagodzić to zagrożenie.

Jednak z tych wszystkich możliwości i zmian korzystamy tylko wtedy, gdy skupiamy się na budynkach, w których mieszkamy i pracujemy.

Najnowsze technologie budowlane — znaczenie

Nowoczesne technologie budowlane nabierają coraz większego znaczenia w domach przyszłości. Zastosowanie technologii sieciowych w budynkach mieszkalnych zyska na znaczeniu w taki sam sposób, w jaki optymalizacja wody, energii i ciepła stała się regułą w nowoczesnych budynkach. Ponieważ wiele przedsiębiorstw ma trudności z nadążaniem za dynamicznym rozwojem.
Należy pomyśleć jak przygotować się na tę zmianę technologiczną i jakie środki wsparcia są niezbędne. Potrzebne są wskazówki dotyczące aktualnego stanu użytkowania, zapotrzebowania na informacje i stosunku do nowoczesnych technologii budowlanych.
Projektowanie systemów zasilania energią jest znane większości firm. Już prawie co piąta firma korzysta z tych technologii intensywnie, a około 50% sporadycznie.
Porównanie obecnego użytkowania z nastawieniem i potrzebą informacji pokazuje, że niskie wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych jest równoważone pozytywnym nastawieniem i dużym zapotrzebowaniem na dalsze informacje. Na tej podstawie można wywnioskować, że właściciele firm zdecydowanie dostrzegają możliwości rynkowe wynikające z rozwoju technologicznego i jego korzyści, ale ich wiedza na temat ich zastosowań i możliwych zastosowań jest nadal zbyt ograniczona.

Udostępnij